Regulamin

I Warunki og贸lne

 • Niniejszy regulamin okre艣la:
  • warunki korzystania z us艂ug PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.;
  • zasady wykonywania kalkulacji;
  • zasady akceptacji projekt贸w;
  • zasady przyjmowania zlece艅;
  • ceny;
  • zasady dotycz膮ce zarz膮dzaniem danymi klienta;
  • warunki sk艂adania reklamacji;
  • odpowiedzialno艣膰 PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.
 • Korzystanie z us艂ug PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. oznacza pe艂na akceptacj臋 regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptacj臋 zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
 • W艂a艣cicielem PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. jest: PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. NIP 8133716167 UL. POR膭BKI 142 35-317 RZESZ脫W Zwanym dalej jako PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.

II Warunki korzystania z us艂ug PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.

 • Klient jest zobowi膮zany do podania PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. danych teleadresowych umo偶liwiaj膮cym rozpocz臋cie procesu realizacji zam贸wienia lub wyceny.
 • PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. zobowi膮zuje si臋 nie udost臋pnia膰 danych osobom trzecim, lecz wykorzystuje je zgodnie z procesem realizacji z艂o偶onego zam贸wienia lub zapytania i zgodnie z ustaw膮 o ochronie danych osobowych.
 • W przypadku zamawiania kreacji graficznej, Klient jest zobowi膮zany do dostarczenia niezb臋dnych materia艂贸w 藕r贸d艂owych pozwalaj膮cych na przyst膮pnienie do prac. Materia艂y powinny by膰 zgodne z Wytycznymi technologicznymi odno艣nie materia艂贸w przesy艂anych do PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.
 • Klient ma 艣wiadomo艣膰 czym r贸偶ni si臋 "poprawka" a "modyfikacja" projektu graficznego w terminologii stosowanej w PULAWSKI GROUP Sp. z o.o. Szczeg贸艂owe informacje znajduj膮 si臋 w dokumencie pt. "Przedstawienie r贸偶nic mi臋dzy poprawk膮 a mody铿乲acj膮"
 • Rezygnacja z us艂ugi PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. musi by膰 z艂o偶ona przez Klienta w formie pisemnej przed akceptacj膮 kreacji graficznej je艣li by艂a zlecona lub przez realizacj膮 zam贸wienia.
 • W przypadku rezygnacji z us艂ug PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. po wys艂aniu na e-maila projektu do akceptacji, klient zobowi膮zany jest zap艂aci膰 za wykonan膮 kreacj臋 graficzn膮.

III Zasady wykonywania kalkulacji

 • Kalkulacje zapyta艅 wykonywane s膮 do 7 dni roboczych od daty z艂o偶enia zapytania ofertowego.
 • Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe us艂ug i produkt贸w, koszty techniczne oraz koszt kreacji graficznej.
 • Je偶eli w kalkulacj臋 nie jest wliczony koszt kreacji graficznej 鈥 godzina pracy grafika to 120 z艂 netto, kt贸ra jest doliczana automatycznie.
 • Koszt kreacji graficznej wzrasta adekwatnie do jej skomplikowania.
 • Podane w kalkulacji ceny s膮 cenami NETTO. Nale偶y doliczy膰 podatek VAT w wysoko艣ci 23%.
 • Kalkulacja jest wa偶na 21 dni od daty przes艂ania jej przez pracownika Biura Obs艂ugi Klienta PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.

IV Zasady akceptacji projekt贸w

 • Klient zobowi膮zany jest do szczeg贸艂owego zapoznania si臋 z przed艂o偶on膮 mu przez PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. kreacj膮 graficzn膮. W przypadku jej akceptacji Klient musi wys艂a膰 potwierdzenie zatwierdzenia projektu w drodze e-mailowej lub pisemnej.
 • Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za naruszenie d贸br osobistych i praw autorskich os贸b trzecich w materia艂ach i informacjach przekazanych PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.
 • PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.zastrzega sobie prawo do odst膮pienia od umowy w przypadku stwierdzenia wad prawnych materia艂贸w i informacji przekazanych przez Klienta.
 • Materia艂y przes艂ane przez Klienta powinny by膰 sprawdzone merytorycznie i powinny by膰 sformatowane. PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za brak polskich znak贸w oraz tzw. liter贸wki.
 • Termin realizacji kreacji graficznej zostanie uzgodniony indywidualnie z Klientem i jest uzale偶niony od ilo艣ci kreacji oraz skomplikowania a tak偶e ilo艣ci aktualnych prac bie偶膮cych.
 • PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za b艂臋dy zaistnia艂e w projekcie przes艂anym przez Klienta.
 • PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za b艂臋dy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
 • Kolory wy艣wietlane na monitorze mog膮 r贸偶ni膰 si臋 od barw rzeczywistych 鈥 wynika to ze specyfiki wy艣wietlania obraz贸w na monitorze lub jego kalibracji.

V Zasady przyjmowania zlece艅

 • Z艂o偶enie zam贸wienia musi mie膰 form臋 pisemn膮 i by膰 z艂o偶one przez Klienta drog膮 mailow膮 na adres BOK@PULAWSKI.EU.
 • Po op艂aceniu przez Klienta proformy zam贸wienie jest kierowane do realizacji.
 • Klient otrzymuje faktur臋 VAT po op艂aceniu ca艂o艣ci zam贸wienia.

VI Ceny

 • Ustalona z Klientem cena za kreacj臋 graficzn膮 obejmuje wykonanie do trzech poprawek w jednym z przedstawionych projekt贸w graficznych, zgodnie z sugestiami Klienta.
 • W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje 偶adnej z przedstawionych kreacji graficznych b膮d藕 liczba poprawek przekroczy trzy, cena jest ustalona indywidualnie oraz termin realizacji ulega zmianie.
 • Cena wykonania kreacji graficznej nie jest r贸wnoznaczna z zakupem maj膮tkowych praw autorskich, stanowi koszt specjalistycznej wiedzy, sprz臋tu oraz oprogramowania. Aby Klient m贸g艂 korzysta膰 z kreacji graficznej na r贸偶nych lub poszczeg贸lnych polach eksploatacji konieczne jest zawarcie odr臋bnej umowy o przeniesienie maj膮tkowych praw autorskich do danej kreacji graficznej.
 • Do chwili zap艂aty ca艂ej uzgodnionej ceny za kreacj臋 graficzn膮, wszelkie prawa do projektu przys艂uguj膮 PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.

VII Dane do przelewu

 • Przelewy za zam贸wienia b臋d膮 dokonywania na poni偶sze konto bankowe lub poprzez p艂atno艣ci online. Bezpiecze艅stwo p艂atno艣ci online zapewnia serwis przelewy24.pl.

  Dane do przelewu tradycyjnego:

  PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.,
  ul. POR膭BKI 142,
  35-317 RZESZ脫W,
  mBank: PL 73 1140 2004 0000 3102 7753 1908.

VIII Koszty wysy艂ki

 • Koszt wysy艂ki jest ustalany indywidualnie i jest uzale偶niony od wielko艣ci i wagi zam贸wienia.

IX Warunki sk艂adania reklamacji

 • Reklamacj臋 musi by膰 z艂o偶ona w formie pisemnej mailowo na adres bok@pulawski.eu
 • Zg艂aszaj膮c reklamacj臋 Klient powinien powo艂a膰 si臋 na numer zam贸wienia, kt贸ry jest podawany w mailu potwierdzaj膮cym.
 • Ka偶da reklamacja powinna zawiera膰 dok艂adny opis niezgodno艣ci lub wady.
 • PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. zastrzega, 偶e ka偶dy wydruk mo偶e nieznacznie si臋 r贸偶ni膰 kolorami od przes艂anego projektu lub wizualizacji.
 • Termin z艂o偶enia reklamacji to 7 dni licz膮c od realizacji lub odbioru zam贸wienia. Po tym czasie reklamacja danej us艂ugi lub produktu nie b臋dzie rozpatrywana.
 • Reklamacje bez wzgl臋du na rodzaj zg艂oszenia b臋d膮 rozpatrywane w czasie nie d艂u偶szym ni偶 14 dni roboczych licz膮c od momentu zg艂oszenia.
 • Reklamacje zg艂oszone w dni wolne od pracy b臋d膮 rozpatrywane w czasie nie d艂u偶szym ni偶 14 dni roboczych licz膮c od kolejnego dnia roboczego.
 • Kolory, wygl膮d, kszta艂t oraz jako艣膰 nadruk贸w niekt贸rych produkt贸w mog膮 w nieznacznym stopniu odbiega膰 od orygina艂贸w. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odst臋pstw w zam贸wieniu.
 • PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. nie gwarantuje powtarzalno艣ci koloru w nast臋pnych nak艂adach wydruk贸w jakichkolwiek materia艂贸w reklamowych.

X Zakres odpowiedzialno艣ci PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.

 • PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za:
  • wydruk prac b艂臋dnie przygotowanych pod wzgl臋dem tre艣ci;
  • wydruk prac b艂臋dnie przygotowanych pod wzgl臋dem technicznym, w kt贸rych nie by艂y dokonywane korekty przez PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.;
  • wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawieraj膮cych b艂臋dy techniczne lub tre艣ciowe;
  • op贸藕nienia w dostawie materia艂贸w przez firmy zewn臋trzne;
  • op贸藕nienia w druku, kt贸re powsta艂y na skutek czynnik贸w zewn臋trznych niezale偶nych od PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.;
  • op贸藕nienia w terminie realizacji wynikaj膮ce z terminu dostarczenia poprawnych materia艂贸w przez Klienta;

XI Postanowienia ko艅cowe

 • Z艂o偶enie zam贸wienia w PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. oznacza akceptacj臋 regulaminu i warunk贸w reklamacji.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowi膮zuj膮 przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsument贸w i ustawy o ochronie danych osobowych.
 • PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowi膮zuj膮 od daty opublikowania ich na stronie www.pulawski.eu/regulamin
 • Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 3 marca 2020 roku.
艁ukasz Pu艂awski

Zarz膮dzam projektami od 24 lat. Ch臋tnie porozmawiam o Twoim projekcie. Zapraszam do kontaktu.

艁ukasz Pu艂awski

Project Manager
Wiadomo艣膰 zosta艂a wys艂ana! Odpowiemy na ni膮 w ci膮gu jednego dnia roboczego.
Klikaj膮c na przycisk "Wy艣lij wiadomo艣膰" wyra偶asz zgod臋 na przetwarzanie Twoich danych przez PULAWSKI GROUP Sp. z o.o. w celach marketingowych.