Outsourcing IT

Outsourcing IT polega na przejmowaniu części lub całości działalności Klienta w obszarze IT.  Dzięki temu procesowi Klienci są w stanie skoncentrować się na swoim podstawowym biznesie, podwyższając tym samym swoją przewagę konkurencyjną. Wykorzystując efekt skali umożliwia Klientom zoptymalizowanie swoich kosztów operacyjnych przy jednoczesnym podwyższeniu jakości usług informatycznych.


Jakie korzyści daje outsourcing IT?

  • - redukcja kosztów, a co za tym idzie zwiększenie przychodów
  • - gwarancja wysokiej jakości usług oraz dostęp do specjalistów bez potrzeby zatrudniania i szkolenia własnych pracowników
  • - możliwość skupienia się na zasadniczych celach firmy
  • - zwiększenie niezawodności systemu informatycznego w firmie


W ramach outsourcingu oferujemy m.in.:

  • - opiekę nad infrastrukturą IT
  • - monitoring systemów informatycznych
  • - zdalną pomoc
  • - dostawy sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych
  • - audyty